BA - NYHEDSBREV - marts 2020 - Refusion, psykologisk rådgivning m.v.

Læse mere her om

 • Refusion og registrering i RAP.
 • Gratis psykologisk hotline i forbindelse med Coronavirussens betydning.
 • Ferieplanlæggeren - et redskab til dine medarbejdere - se mere her
BA - NYHEDSBREV - Vigtig info - generalforsamling, refusion, hviledage m.v.

Læse mere her om

 • Afholdelse af generalforsamling
  • Hvis Brugsforeningens vedtægter siger, at generalforsamlingen skal holdes inden udgangen af marts – skal den så aflyses?
  • Hvis Brugsforeningens vedtægter siger, at generalforsamlingen skal holdes inden udgangen af april – skal den så aflyses?
  • Hvordan skal Brugsforeningen oplyse om en eventuel aflyst generalforsamling?
  • Kan Brugsforeningen udskyde en allerede indkaldt generalforsamling pga. Coronasituationen?
  • Skal Brugsforeningen aflyse spisning, foredrag mv. i forbindelse med generalforsamlingen?
  • Frist for indsendelse af årsregnskaber.
  • Kan Brugsforeningen holde en elektronisk generalforsamling?
  • Kan Brugsforeningen holde en delvis elektronisk generalforsamling?
  • Kan Brugsforeningen ændre stedet for generalforsamlingen efter indkaldelsen er udsendt?
 • Ret til sygedagpengerefusion fra dag 1 – hvad indebærer loven?
 • Gælder reglerne om 11 timers hvil og et ugentligt fridøgn i den aktuelle situation med coronavirus?
 • Hvordan med de helt unge – må de arbejde mere nu her hvor der er ekstra travlt?
 • Hvordan med de unge, som er fyldt 15 år?
 • Hvordan forholder det sig med elever?
 • Kan Brugsforeningen inddrage medarbejderes ferie, hvis der mangler personale i forbindelse med udbruddet af Coronavirus?
 • Nu lettere adgang til at tilrettelægge en arbejdsfordeling.
 • Trepartsaftalen om lønkompensation af 15. marts 2020
  • Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 15. marts 2020 indgået aftale om lønkompensation på det private arbejdsmarked - læs mere her.
BA - NYHEDSBREV - marts 2020 - Refusion til arbejdsgivere - nyt hastelovforslag

Refusion til arbejdsgivere - nyt hastelovforslag

Nedenfor ses til orientering Faktaark fra regeringen omkring refusion.

Refusion til arbejdsgivere i arbejdsgiverperiode og sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende fra første fraværsdag.

For at afbøde de direkte negative økonomiske konsekvenser for virksomheder ved sygdom hos medarbejdere på grund af COVID-19, har regeringen valgt at fremsætte et hastelovforslag om udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne på grund af COVID-19.

Med loven vil der kunne ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden).

Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på 2 uger.

For personer sygemeldt af andre grunde end COVID-19 gælder de almindelige regler. Dvs. at arbejdsgiveren som hovedregel har pligt til at afholde alle udgifter til løn under sygdom eller til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, og en ikke-forsikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom.

Ordningen er midlertidig og skal gælde fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

BA - NYHEDSBREV - marts 2020

Læse mere her om

 • Coronavirussen?
  • Coop's anbefalinger vedr. coronavirus - læs mere her
  • FAQ - svar på ansættelsesretslige problemstillinger - læs her
 • Coronavirussens betydning for afholdelse af generalforsamlinger
BA - NYHEDSBREV - marts 2020

Læse mere her om

 • Frygter du coronavirus? Sådan skal du forholde dig?
  • Coop's anbefalinger vedr. coronavirus - læs mere her
  • FAQ - svar på ansættelsesretslige problemstillinger - læs her
 • Afholdelse af ferie i overgangsperioden til den nye ferielov
  • Dokument til medarbejderne om afholdelse af ferie i overgangsperioden - læs her og print
 • Kurser for 2020. Tilmelding kan ske her
BA - NYHEDSBREV - januar 2020

Læse mere her om

BA - NYHEDSBREV - december 2019

Læs mere her om:

 • Uddelernes overenskomst suspenderes i 2020
 • Uddelernes feriepenge og overgangen til ny ferielov
 • Regionsmøder - se liste over de delegerede her
 • Refusion - videresendelse af digital post fra e-boks/virk.dk til sikker e-mail - se vejledning her
 • Bestyrelsesintra - tryk her
 • Facebook - tryk her
50% rabat på Dansk Handelsblad
HUSK - DU SKAL BRUGE PERSONLIGT LOGIN FOR AT LOGGE IND PÅ BAs HJEMMESIDE

UDDELER:
Brugernavn:
p + personalenummer (eks. P120120)
Tryk glemt adgangskode, og du vil modtage en adgangskode i din mailboks - enten butiksmailboks eller personlig mailboks. 

Souschef/administrationschef/kontorassistent:
Brugernavn:
a + de sidste 4 cifre i butikkens kardexnr. (eks. a4012).
Tryk glemt adgangskode, og du vil modtage en adgangskode i din mailboks - enten butiksmailboks eller personlig mailboks.

Bestyrelsesmedlem:
Brugernavn
: m + medlemsnummer, der står på dit Cooppluskort (eks. M123123).
Tryk glemt adgangskode, og du vil modtage en adgangskode i din mailboks. 

Når du har logget ind, kan du rette din adgangskode under min profil, således at du kan lave dig en adgangskode, som du kan huske. Vi anbefaler mindst 8 tegn, små og store bogstaver samt tal.

Har du problemer med ovennævnte, er du velkommen til at ringe til BA på 33 24 81 35.

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
Colbjørnsensgade 19
1652 København V.
Telefon  3324 8135
Fax  3322 3180
Email  ba@ba.dk
Telefontid
Man-fre 8:30-16:00
1012
Velkommen til BAs nye hjemmeside. Uddeler/direktør og bestyrelsesmedlemmer har forskellige forudsætninger for at besøge BAs hjemmeside, så TRYK her og find det, der er interessant for dig.