BA - NYHEDSBREV - 3. JULI 2023

Læs mere her om:

 •  Ny overenskomst med HK Handel
  • Løn
  • Løngennemgang og øget fleksibilitet i forhold til aftenarbejde
  • Muligheden for at foretage individuel modregning
  • Pension
  • Mere forældreorlov
  • Kortere opsigelsesvarsler for salgsassistenter ansat på 8 timer eller derunder
  • Ændrede vilkår for tillidsrepræsentanters virke
  • Adgang til individuel modregning i de aftalte lønstigninger for medarbejdere ansat på overenskomsterne med HK Handel
 • Ny overenskomst med 3F Transport om fornyelse af overenskomsten for chauffører og bude

  • Løn

  • Fritvalg

  • Løndækning under uddannelse med hjælp fra Kompetencefonden

  • Pension

  • Ferie

  • Mere forældreorlov

BA - NYHEDSBREV - 1. maj 2023

Læs mere her om:

 • Ansøgningsfristen til støtte til forhøjede energiudgifter er udskudt til den 31. maj 2023.
NYHEDSBREV - 31. marts 2023

Læs mere her om:

 • Tilskud til mindre dagligvarebutikker i små byer
  • Der ydes tilskud til følgende
  • Hvornår kan jeg søge?
 • Præsentation af Infomøde om tilskud til energiudsatte butikker - hvordan søger vi?
NYHEDSBREV - 14. marts 2023

Læs mere her om:

 • Overenskomstforhandlinger – hvornår er der nyt fra BA?
 • Online informationsmøde om tilskud til energiudsatte butikker.
 • Husk at få ændret vedtægten på generalforsamlingen, hvis den stadig indeholder 70 års reglen.

 

NYHEDSBREV - 7. marts 2023

Læs mere her om:

 • Lovforslag om afskaffelse af store bededag som helligdag er nu vedtaget.
  • Regeringen har vedtaget lovforslag om afskaffelse af store bededag som helligdag.
  • Formålet med lovforslaget.
  • Konsekvens af det vedtagne lovforslag.
  • Aflønning af store bededag afskaffes.
  • Arbejdsgivers tilrettelæggelse af arbejdstiden.
 • Inflationspakke vedtaget.
  • Højeste inflation i 40 år.
  • Hvor meget får erhvervslivet.
  • Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag.
  • 75 millioner kroner til mindre købmænd og bagere.
  • Hvordan finansieres inflationspakken.
  • Hvordan der ansøges om midlerne i inflationspakken er ikke endeligt på plads endnu.
 • De sidste banksager i 2022 – BAs refleksioner omkring ledelsesansvar og bestyrelsesarbejde i en Brugsforening
  • Fremtidens ledelsesansvar.
  • Kompleksiteten vokser.
  • 6 gode råd til ledelsen i en Brugsforening.
  • Læg kræfter i bestyrelsesarbejdet.
 • Nye sager for Højesteret om konfiskation efter vanvidskørsel.
  • BA mener om Højesterets kendelse.
  • Foranstaltninger for at undgå konfiskation.

 

NYHEDSBREV - 6. februar 2023

Læs mere her om:

 • MITID igen igen ..........
NYHEDSBREV - 16. januar 2023

Læs mere her om:

 • Fra NemID til MitID.
 • Nye krav til ledelsens kønsmæssige sammensætning.
  • Måltal.
  • Politikker.
 • Betaling af tillæg for arbejde på særlige tidspunkter.
 • Husk at overholde fristerne for at planlægge medarbejdernes ferie.
 • Nyt feriehus til udlejning i Skallerup Seaside. 
NYHEDSBREV - 19. december 2022

Læs mere her om:

 • Ændring af dato på studietur for uddelerne til Manchester/London.
NYHEDSBREV - 12. december 2022

Læs mere her om:

 • BAs bestyrelsesintra - elektronisk dokumentarkiv.
 • Studietur for uddelere til Manchester/London den 25. - 27. april 2023.
 • Beskatning af firmabil.
 • Ny portal med rabataftaler til Coops medarbejdere.
NYHEDSBREV - 4. november 2022

Læs mere her om:

 • Brugsforeningerne opfordres til at ændre deres vedtægtsbestemmelser omkring aldersgrænser for bestyrelsesmedlemmer.
 • Præcisering af tidligere nyhedsbrev udsendt den 21. oktober 2022 under ” Tilstrækkelig oplæring af medarbejdere i udførelse af arbejdsopgaver har betydning for arbejdsgivers ansvar for arbejdsskade”.
 • Brug af andres billeder er ikke tilladt.
 • Bestyrelsesmedlemmer kan nu leje feriehus i Skallerup Seaside Resort.
NYHEDSBREV - 21. oktober 2022

Læs mere her om:

 • Højesteret har afgjort, at staten lovligt kan konfiskere biler brugt til vanvidskørsel.
 • Tilstrækkelig oplæring af medarbejdere i udførelse af arbejdsopgaver har betydning for arbejdsgivers ansvar for arbejdsskader.
BA - NYHEDSBREV - 16. september 2022

Læs mere her om:

 • Husk! - At få afviklet medarbejdernes ferie inden årsskiftet
  • Tjek om I har overskydende ferie
  • Ferien skal afvikles senest den 31. december 2022
  • Planlæg allerede afvikling af medarbejdernes restferie nu
  • Vær opmærksom på gældende varslingsregler ved ferieplanlægningen
 • Ny lejelov trådt i kraft
  • Væsentlige ændringer med den nye lejelov
  • Hvad bør du vide om den nye lejelov
 • Ny typeformular til lejekontrakt
 • Politisk flertal lægger loft på fire procent på huslejestigning
  • Lovforslag om loft over huslejestigninger
  • Gældende ret
  • Hvis det fremsatte lovforslag gennemføres
  • Dog alligevel mulighed for at kræve stigning på mere end 4 procent i visse situationer
  • Hvem vil lovindgrebet gælde for?
  • Fra på hvilket tidspunkt gælder lovindgrebets begrænsninger?
  • BA bemærker
 • Bestyrelsesmedlemmer og uddelere opfordres til at deltage i de fælles efterårsmøder

 

BA - NYHEDSBREV - 29. juli 2022

Læs mere her om:

 • Brugsforeningernes fælles efterårsmøder
 • Pulje til borgerdrevne dagligvarebutikker
BA - NYHEDSBREV - 26. juli 2022

Læs mere her om:

 • Spændende TEMA-aften om det gode bestyrelsesarbejde - sæt allerede nu kryds i kalenderen den 3. oktober 2022
BA - Nyhedsbrev - 24. maj 2022

Læs mere her om:

 • Ny voldgiftskendelse om mellemlederes overarbejde i Aldi
 • Overarbejde må ikke planlægges systematisk
 • Arbejdstilsynet har varslet, at der sættes ekstra spot på arbejdsmiljøet i dagligvarebranchen fra nu og resten af 2022
 • Ny mulighed for ansættelse af fordrevne ukrainere
 • Ændringer i bestyrelsen efter afholdelse af generalforsamling skal rettes på Coop-Forum og i CVR-registeret
BA - NYHEDSBREV - 9. april 2022

Læs mere her om:

 • BA søger ny uddannelseskonsulent
 • Har du lyst til at være med til at udvikle de selvstændige Brugsforeninger?
 • Offentlige breve sendes fremover til Digital Post
BA - NYHEDSBREV - 31. marts 2022

Læs mere her om:

 • Lov om øremærket barsel netop vedtaget
  • Reservering af orlovsperioderne med de nye regler
  • Præcisering af kvindelige lønmodtageres oplysningspligt forud for fødslen
 • Trepartsaftale om initiativer mod seksuel chikane på arbejdspladser
 • Forbud mod at anmode ansøgere om at oplyse om alder i forbindelse med rekruttering
 • Digital intro til servicemedarbejdere under 18 år samt Digital kassetræning
NYHEDSBREV - 7. marts 2022

Læs mere her om:

 • Fornyelse af rammeaftale om revision og regnskabsmæssig assistance i Brugsforeningerne
  • Den nye prisstruktur
 • Gratis psykologisk hotline i forbindelse med krigen i Ukraine
 • FYSISK kursus - Bestyrelsens roller, ansvar og pligter
 • FYSISK kursus - Regnskab som et styringsværktøj
 • TEMAaften - Udvikling, økonomi og øget samarbejde i Brugsforeningerne
BA - NYHEDSBREV - 25. februar 2022

Læs mere her om:

 • Brugsforeningernes Låne- og Garantifond (BLG) tilbyder nu små udviklingslån til at fremme lokal vækst!
 • BA udbyder følgende fysiske kurser i 2022
BA - NYHEDSBREV - 22. februar 2022

Læs mere her om:

 •  Lov om coronapas og test er blevet ophævet.
 • Ny afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet forringer arbejdsgiverens mulighed for at varsle ændrede arbejdstider efter barsels- og forældreorlov.
 • Få tips og gode råd til planlægning og optimering af din pensionsøkonomi.
 • Nye regler for ejendomsvurdering for erhvervsejendomme.
BA - NYHEDSBREV - 25. januar 2022

Læs mere her om:

 • Brugsforeningernes Låne- og Garantifond (BLG) tilbyder nu små udviklingslån til at fremme lokal vækst!
 • BA udbyder følgende fysiske kurser i 2022
  • Samarbejdet - mellem formand og uddeler/direktør
  • Bestyrelsens roller, ansvar og pligter
  • Regnskab som et styringsværktøj
  • TEMAaften - Udvikling, økonomi og øget samarbejde i Brugsforeningerne
  • Udvidet økonomi for bestyrelsesmedlemmer
  • Økonomi for uddelere og direktører
  • Personalejura
NYHEDSBREV - 11. januar 2022

Læs mere her om:

 • Ny aftale for Butiksfunktionærer i Brugsforeningerne

 

NYHEDSBREV - 6. januar 2022

Læs mere her om:

Det gode bestyrelsesarbejde - kurset er på 23 timer - BA opfordrer alle nye og nyere bestyrelsesmedlemmer til at deltage på dette kursus

BA - NYHEDSBREV - 4. januar 2022

Læs mere her om:

Alle medarbejdere med pension i PFA er nu omfattet af en sundhedsforsikring

 • Den 1. januar 2022 bliver vores pensionsordning hos PFA opdateret
 • PFA EarlyCare – en tidlig indsats giver gevinst
 • Information om PFA Helbredssikring
 • PFA Helbredssikring dækker ikke kun medarbejderen men deres partner kan også være med
BA - NYHEDSBREV - 21. december 2021

Læs mere her om:

 • BA udbyder følgende kurser ONLINE i foråret 2022
 • ONLINEkurser for bestyrelsen
  • Afholdelse af generalforsamling
  • Onboarding af bestyrelsesmedlemmer
 • ONLINE - Basiskursus: Bestyrelsens roller, ansvar og pligter
 • ONLINE - Basiskursus: Regnskab som et styringsværktøj Modul 1 og Modul 2
 • BA ønsker alle en glædelig jul
BA - NYHEDSBREV - 16. december 2021

Læs mere her om:

 • Nye regler om whistleblowerordning
  • Beskyttelsen af whistleblowere
  • Der er etableret en whistleblowerordning for alle Brugsforeninger
  • Hvordan håndteres BAs og Coops whistleblowerordningen i praksis
 • Netop vedtaget lov som sikre hjælp til virksomheder med covid-19 syge ansatte
 • Genindført ordning for ansatte med hjemsendte børn på grund af covid-19 smitte
BA - NYHEDSBREV - 10. december 2021

Læs mere her om:

 • Regeringen opfordrer til at aflyse julefrokoster
BA - NYHEDSBREV - 6. december 2021

Læs mere her om:

 • Den 1. januar 2022 bliver vores pensionsordning hos PFA opdateret
 • PFA EarlyCare – en tidlig indsats giver gevinst
 • Information om PFA Helbredssikring
 • PFA Helbredssikring dækker ikke kun medarbejderen men deres partner kan også være med
BA - NYHEDSBREV - 3. december 2021

Læs mere her om:

 • Det gode bestyrelsesarbejde - kurset er på 23 timer - BA opfordrer alle nye og nyere bestyrelsesmedlemmer til at deltage på dette kursus
BA - NYHEDSBREV - 26. november 2021

Læs mere her om:

 • Vedtaget hastelov åbner nu mulighed for testkrav og Coronapas på arbejdspladsen
 • Hvornår kan Brugsforeninger kræve at se Coronapas?
 • Hvornår kan Brugsforeninger pålægge medarbejdere at blive testet for Coronavirus?
 • Regeringen vil igen indføre mundbind i transport og butikker fra mandag den 19. november 2021.

 

BA - NYHEDSBREV - 24. september 2021

Læs mere her om:

 • Brugsforeningernes fælles efterårsmøder
 • BAs delegeretdag
 • BAs fysiske kurser i efteråret 2021
  • BA - Lederuddannelse - 2
  • Samarbejdet mellem formand og uddeler/direktør
  • Bestyrelsens roller, ansvar og pligter
  • Regnskab som et styringsværktøj
BA - NYHEDSBREV - 25. august 2021

Læs mere her om:

 • Ny 2-årig aftale om løn til uddelere, filialuddelere og direktører (DSM):
  • Hvad der er aftalt på overenskomsten mellem BA og DLO for uddelere (3.78.0). 
  • Hvad der er aftalt på overenskomsten mellem BA og DLO for filialuddelere.
  • Hvad der er aftalt på overenskomsten mellem DLO, DSM og BA (direktører i DSM) (3.78.3).
  • Regulering af løn.
  • Reguleringen af lønnen i 2022 foregår på følgende måde.
  • Det ”nye” Dækningsbidrag 1.
 • Fælles efterårsmøder 2021.
 • Valg af delegerede til BAs generalforsamling.

 

BA - NYHEDSBREV - 23. juli 2021

Læs mere her om:

 • Webinar om ferielov og TEMA-aften om fundraising - du kan stadig nå at tilmelde dig.  
  • Har du styr på den nye ferielov og betydningen for Brugsforeningens økonomi?
  • Tema- og informationsaften om fundraising.
BA - NYHEDSBREV - 9. juli 2021

Læs mere her om:

 • Medarbejderne risikerer at miste deres optjente ferie.
  • Masser af overskydende ferie.
  • Ferien skal afvikles senest den 31. december 2021.
  • Planlæg allerede afvikling af medarbejdernes restferie nu.
  • Vær opmærksom på gældende varslingsregler ved ferieplanlægningen.
  • Gammel ferie optjent efter den gamle ferielov falder bort.
 • Har du styr på den nye ferielov og betydningen for Brugsforeningens økonomi?

 • Tema- og informationsaften om fundraising.

 

BA - NYHEDSBREV - 2. juli 2021

Læs mere her om:

 • Vanvidskørsel.
 • Nye retningslinjer vedrørende Delta-variationen og selvisolation.
 • Nye regler for refusion i forbindelse med selvisolation omkring nærkontakt.
BA - NYHEDSBREV - 23. juni 2021

Læs mere her om:

 • Får I jeres bid af kagen?
 • Vi sparker genåbningen i gang med en fysisk Tema- og informationsaften om foundraising.
 • Landdistriktspuljen åbner for en ny runde med 25 mio. kroner til at styrke ”det gode landsbyliv”.
 • Nyt udspil fra regeringen vil fastholde 93 millioner kroner årligt til de lokale aktionsgrupper.
 • Nordea-fonden …50 mio. kr. til gode liv i småbyer.
BA - NYHEDSBREV - 18. juni 2021

Læs mere her om:

 • BA og Coop amba har styrket dialogen og samarbejdet om uddannelse.
 • Webinar - Har du styr på den nye ferielov og betydningen for Brugsforeningens økonomi?
 • ARBEJDSGLÆDE - GRATIS KURSUSDAG FOR DINE MEDARBEJDERE.
BA - NYHEDSBREV - 16. april 2021

Læs mere her om:

 • Nye regler for forsamlingsforbud - forbuddet lempes.
 • Regeringen og aftaleparterne blev den 15. april enige om at lempe forsamlingsforbuddet efter følgende plan.
 • Fristen for indsendelse af årsregnskab bliver rykket til 30. juni 2021.
 • Øget likviditetstræk i Brugsforeningen.

 

BA - NYHEDSBREV - 13. april 2021

Læs mere her om:

 • Øget likviditetstræk i Brugsforeningen
 • Overenskomstfornyelser på rengørings- og cafeteriaområdet
  • Hovedpunkterne ved fornyelse af overenskomsten på cafeteriaområdet
  • Hovedpunkterne ved fornyelse af overenskomsten på rengøringsområdet
Danmarks bedste servicemedarbejder

Vil du også have Danmarks bedste servicemedarbejder?

Coop skal være Danmarks mest kundeorienterende dagligvarekoncern - citat Kræn Østergaard Nielsen, CEO Coop Danmark.

Vidste du at, BA tilbyder kursus for dig og dine servicemedarbejdere?

 • Har I som ledergruppe en fælles holdning til kundeservice?
 • Hvad betyder salgsklar butik i din Brugsforening?
 • Hvordan arbejder du som leder med trivsel og kollegaservice på tværs af personalegrupperne?

I BA har vi gennem de sidste tre år sat fokus på netop disse emner, da vi mener, det er afgørende værktøjer til fastholdelse og udvikling af kundekurv og kundestrøm.

Kurset hedder ”Danmarks bedste servicemedarbejder” og tager udgangspunkt i netop denne gruppe af medarbejdere, som i dag udgør 20-60% af medarbejderstaben og tit er dem, som står overfor kundemødet.

Kontakt Lars Bastholm på tlf. 60924109 eller Lisbeth Bonke Thøgersen på tlf. 26491452.

Med venlig hilsen
De selvstændige Brugsforeningers Service- og Uddannelsescenter

Lars Bastholm og Lisbeth Bonke Thøgersen

Forårets generalforsamlinger – Er du klar til at holde dem online?

Kender du Zoom, og har du været ”host” på platformen?

Ellers tilmeld dig onlinekurset ZOOM som arbejdsredskab den 6. april 2021 kl. 18.30 – 19.30, hvor du kan få en snak eller svar på dine spørgsmål. Her sætter vi også fokus på netop denne platform som arbejdsredskab i bestyrelseslokalet samt f.eks. til årets generalforsamling. Du kan tilmelde dig direkte ved at trykke på dette LINK.

Såfremt du tilmelder dig kurset, vil du dagen før modtage et mail med link til onlinekurset.

Corona har skabt masser af udfordringer og vendt op og ned på måden vi arbejder på. Både i butikken, hvor medarbejdere og kunder har skulle vænne sig til nye rytmer og rutiner, men også i bestyrelseslokalet, hvor det er vigtigt, at vi arbejder med ”den nye hverdag”, som blandt andet kræver nye måder at sikre fremdrift og udvikling af vores Brugsforening.

I BA har vi fokus på jer og jeres Brugsforening. Derfor har vi lavet tre små film om ZOOM som arbejdsredskab. ZOOM kan langt hen ad vejen opveje de fysiske møder og snakke, som er nødvendige for, at I, som bestyrelse, kan sikre fokus og fremdrift.

For at klæde bestyrelserne bedre på til at arbejde med Zoom, så har BA lavet 3 små videofilm, som giver et indblik i platformen Zoom, og som på ”flad fod” guider dig gennem de grundlæggende funktioner. Her bliver du introduceret for dette værktøj, som også kan danne rammen for bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Du kan se de tre film her (de ligger også på BAs hjemmeside under KURSER/KURSUSMATERIALER):

Film 1 Zoom som værktøj:
https://youtu.be/zl7_e7NkiPE

Film 2 Afholdelse af zoom møde:
https://youtu.be/sfe9w5tsOtQ

Film 3 det gode zoom møde:
https://youtu.be/uvh6cfDjcUg

Med venlig hilsen
De Selvstændige Brugsforeningers Service- og Uddannelsescenter

Lars Bastholm

Kameraovervågning - rettelse til nyhedsbrev af 23. marts 2021

Vi har i går udsendt et nyhedsbrev om bl.a. registrering af overvågningskameraer.

Vi er efterfølgende blevet gjort opmærsom på, at Coop tager hånd om registreringen af overvågningskameraer for samtlige butikker, hvorfor du ikke behøver at tage action på dette.

Charlie Kragdahl fra Coop står som kontaktperson for samtlige butikker. Såfremt politiet tager kontakt til Coop for at få overvågningsmateriale, så sørger Charlige Kragdahl for at tage kontakt til den enkelte butik. 

Såfremt du vil vide mere om overvågningskameraer og registreringen, er du velkommen til at kontakte Charlie Kragdahl på tlf. 51594742.

BA - NYHEDSBREV - 23. marts 2021

Læs mere her om:

 • Det er IKKE muligt at udskyde aflevering af årsregnskab til efter den 31. maj 2021.
  • Hvad er konsekvensen, hvis Brugsforeningen overskrider fristen for indsendelse af årsrapport?
 • Generalforsamlingen kan afholdes elektronisk, selvom vedtægterne ikke tillader det.
  • Gældende krav til afholdelse af elektroniske generalforsamlinger i henhold til bekendtgørelsen.
  • Opmærksomhedspunkt ved delvis elektronisk generalforsamling.
 • Nyt forsamlingsloft pr. 22. marts 2021.
 • Må Brugsforeningen udelukke medlemmer fra at deltage i generalforsamlingen?
 • Alternative løsninger til afholdelse af online generalforsamlinger.
  • ZOOM.
 • Overvågningskameraer skal nu registreres.
  • Tidspunkt for krav om registrering af overvågningskameraer.
  • Frister for registrering af overvågningskameraer.
  • Hvem og hvilke kameraer er omfattet?
  • Udlevering af optagelser til politiet.
 • Ændringer på BAs hjemmeside.
BA - NYHEDSBREV - 5. marts 2021

Læs mere her om:

 • Den fælles generalforsamlingsdag flyttes til den 26. maj 2021.
 • Mulighed for at modregne de aftalte overenskomststigninger i personlige tillæg.
 • .Alternative løsninger til afholdelse af online generalforsamlinger
  • Assembly Voting.
  • Bestyrelsesansvaret er det samme.
  • 3 små film om Zoom.
  • Onlinekursus i Zoom.
BA - NYHEDSBREV - 19. februar 2021

Læs mere her om:

 • Få udarbejdet interne retningslinjer om brug af sociale medier!
  • Loyalitetspligten gælder også på sociale medier.
  • Nye tendenser skaber behov for nye retningslinjer.
 • Nu mulighed for at søge tilskud til indsatser i små virksomheder for at reducere ulykker og nedslidning.
  • Formål med tilskud
  • Betingelser for at kunne søge om midler
  • Hvornår kan Brugsforeningerne ansøge om midler?
BA - NYHEDSBREV - 17. februar 2021

Læs mere her om:

 • Deltog du i vores sidste online møde om de økonomiske forudsætninger for 2021?
 • Forårets generalforsamlinger – Er du klar til at holde dem online?
 • Kender du Zoom, og har du været ”host” på platformen?
 • Øvrige kurser i februar og marts 2021
 • Hvad fylder i din Brugsforening lige nu?
BA - NYHEDSBREV - 4. februar 2021

Læs mere her om:

 • Informationsmøder om uddelerløn
BA - NYHEDSBREV - 2. februar 2021

Læs mere her om:

 •  Regnskab som et styringsværktøj
 • Zoom som arbejdsredskab
BA - NYHEDSBREV - 15. januar 2021

Læs mere her om:

 • BAs Online Zoom Informationsmøde om
  • De økonomiske rammer og forudsætninger for 2021
BA - NYHEDSBREV - 13. januar 2021

Læs mere her om:

 • Nu mulighed for at afholde elektroniske generalforsamlinger, selvom vedtægterne ikke giver adgang til det.
 • Krav til afholdelse af elektroniske generalforsamlinger i henhold til bekendtgørelsen.
 • Overvej ændring af Brugsforeningens vedtægter.
 • ONLINEKURSUS - Afholdelse af generalforsamling. 
BA - NYHEDSBREV - 4. januar 2021

Læs mere her om:

 • Ferieplanlægning i lyset af den nye ferielov.
  • Ferieoptjening og ferieafholdelse med den nye ferielov.
  • Uddelerens pligt til at planlægge medarbejdernes ferie.
  • Hvornår skal du som uddeler drøfte ferie med dine medarbejdere.
  • Aftale om feriens placering eller varsling af ferie.
  • Tidsplan for ferieplanlægning.
  • Overførsel af ferie.
 • Problemstillinger forbundet med overførsel af anciennitet ved ansættelse.

  • Situationer hvor medarbejderen har krav på anciennitetsoverførsel.

BA - NYHEDSBREV - 4. januar 2021

Læs mere her om:

 • Mulighed for dagpenge, hvis børn er hjemsendt pga. COVID-19 eller testet positive
  • For at få dagpenge skal medarbejderen?
  • Hvis medarbejderen har ret til sygedagpenge.
  • Bor din medarbejder sammen med barnets anden forælder.
 • Datatilsynets opdaterede vejledning om personoplysninger i ansættelsesforhold får betydning for Brugsforeningerne.
  • Må man oplyse op årsagen til en opsigelse?
  • Oplysningspligt ved kontrolforanstaltninger
 • Hvad med opbevaring af personoplysninger i fysiske arkiver i Brugsforeningen?
 • Tillidsrepræsentanters anvendelse af arbejdsgivers IT-udstyr.
 • Ny lov giver forældre ret til udvidet sorgorlov.
BA - NYHEDSBREV - 22. december 2020

Læs mere her

 • BA ønsker alle en glædelig jul
BA - NYHEDSBREV - 18. december 2020

Læs mere her om:

BA udbyder kurser online i januar og februar 2021:

 • Online - Regnskab som et styringsværktøj - Modul 1 og Modul 2
 • Online - Afholdelse af generalforsamling
 • Online - Risikostyring - som arbejdsredskab
 • Online - Bestyrelsens roller, ansvar og pligter - Modul 1 og Modul 2
BA - NYHEDSBREV - 16. december 2020

Læs mere her om:

 • Regulering af uddelerløn december 2020 - særaftaler.
  • Vigtigt vedrørende særaftaler.
 • Er du opdateret på, hvilke krav du kan stille dine ungarbejdere/medarbejdere her i Coronapandemien?
  • Hvornår må hjemsendte skoleelever kaldes på arbejde?
   • Helt unge mellem 13-14 år.
   • "Ældre" unge.
  • Hvornår er man nærkontakt?
  • Er Falck-test blevet gjort gratis?
 • Hvornår kan du kræve, at dine medarbejdere bliver tvangstestet?
  • Hvor meget har Brugsforeningen krav på at få at vide?
  • Hvad er de ansættelsesretslige konsekvenser, hvis man ikke lader sig tvangsteste?

 

BA - NYHEDSBREV - 8. december 2020

Læs mere her om:

 • Til marts kan medarbejderne/filialuddelerne få udbetalt de sidste 2 ugers indefrosne feriepenge

BA - NYHEDSBREV - 30. november 2020

Læs mere her om:

 • Ny overenskomst melle BA Handel og BA.
 • Mulighed for modregning.
BA - NYHEDSBREV - 27. november 2020

Læs mere her om:

 • Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at kræve Coronatest af medarbejderne.
 • Nye krav til opbevaring af regnskaber/selvskabsoplysninger.
 • Gratis kursus i førstehjælp
BA - NYHEDSBREV - 24. november 2020

Læs mere her om:

 • Uddelernes "indefrosne" feriepenge.
 • Brev sendt til butikkerne om tjek indberetning af indefrosne feriepenge.
 • Falske breve og mails.
BA - NYHEDSBREV - 6. november 2020

Læs mere her om:

 • Regeringens skærpede restriktioner i Nordjylland.
 • Hvor gælder regeringens skærpede restriktioner?
 • Hvad betyder regeringens skærpede restriktioner for Brugsforeninger i de berørte kommuner?
BA - NYHEDSBREV - 5. november 2020

Læs mere her om:

 • Vigtig information vedr. regulering af uddelerløn.
 • Uddelernes "indefrosne" feriepenge.
  • Indbetaling på pensionsordning i AP Pension.
  • AP Pensionsordning SKAT 7.
 • Overførsel af bestyrelsesdata fra Coop til BAs bestyrelsesintra.
BA - NYHEDSBREV - 30. oktober 2020

Læs mere her om:

 • Ny overenskomst mellem HK Handel og BA
 • Har du som uddeler værktøjerne til at håndtere sexchikanesager?
  • Hvornår er der tale om en krænkelse/seksuel chikane?
  • Hvad er sexchikane?
  • Hvordan forebygges sexchikane?
  • Hvordan håndteres sager om sexchikane?
  • OBS: afholdelse af webinar om sexchikane den 10. november 2020 - invitation sendes ud særskilt.
BA - NYHEDSBREV - 7. oktober 2020

Læs mere her om:

 • Efterårsmøder - 2020 - aflyses.
 • Har du, som uddeler/direktør, fejlagtigt ansøgt om de indefrosne feriepenge.
 • Vigtig kommunikation til Brugsforeningerne vedrørende refusionspost i e-Boks.
BA - NYHEDSBREV - 28. september 2020

Læs mere her om:

 • Møde afholdes med hver enkelt bager/slagter vedr. modregning af overenskomststigning.
BA - NYHEDSBREV - 14. september 2020

Læs mere her om:

 • Ny politisk aftale forlænger mulighed for sygedagpenge for medarbejdere, som er i en særlig risiko.
 • Opdatering af ændringer af bestyrelsen i CoopForum.
 • Medarbejdermåling.
 • Invitation til bestyrelsens roller, ansvar og pligter.
 • Mulighed for modregning af den aftalte overenskomstmæssige lønstigning for bagere og slagtere.
BA - NYHEDSBREV - 7. september 2020

Læs mere her om:

 • BAs kommentarer til udnævnelse af ny administrerende direktør i Coop
BA - NYHEDSBREV - 28. august 2020

Læs mere her om:

 • Det gode bestyrelsesarbejde
 • Introkurser
BA - NYHEDSBREV - 26. august 2020

Læs mere her om:

 • Mulighed for modregning af den aftalte overenskomstmæssige lønstigning for bagere og slagtere.
 • Regulering af uddelerlønninger med augustlønnen.
BA - NYHEDSBREV - 24. august 2020

Læs mere her om:

 • Kommentarer til Peter Høgsteds afgang som administrerende direktør i Coop.
 • Ny aftale om udbetaling af uddelernes "indefrosne" feriepenge!
 • Nu træder den nye ferielov i kraft - er du klædt på til at navigere i de nye ferieregler?
  • Hovedprincipper som videreføres fra den nuværende ferielov?
  • Hvordan optjenes og afholdes ferie med den nye ferielov fra 1. september 2020?
  • Løber ferieåret fra den 1. maj til 30. april i det efterfølgende kalenderår?
  • Hvad med elevers ret til ferie?
  • Kan medarbejderen få ferie på forskud med den nye ferielov?
  • Hvad med udbetaling af ferietillæg?
  • Kan der indgås aftale om overførsel af ferie?
  • Kan ferie overføres ved en feriehindring?
  • Hvad hvis 5. ferieuge ikke afholdes, og der ikke er indgået aftale om ferieoverførsel?
  • Hvordan håndteres de indefrosne feriemidler?
  • Hvornår skal feriepengene indefryses?
  • Hvad med feriefridage?
BA - NYHEDSBREV - 8. juli 2020

Læs mere her om:

 • Har du snakket med din lokale LAG koordinator fornyelig?

BA - NYHEDSBREV - 3. juli 2020

Læs mere her om:

BA - NYHEDSBREV - 29. juni 2020

Læs mere her om alle efterårets kurser, datoer, steder og tilmelding:

 • Den professionelle leder 2
 • Distanceledelse - Modul 1 og 2
 • Samarbejdet mellem formand og uddeler/direktør
 • Bestyrelsens roller, ansvar og pligter
 • Risikostyring - som arbejdsredskab
 • Vores Brugsforening - som lokalsamfundets dynamo
 • Regnskab som styringsværktøj
 • Det gode bestyrelsesarbejde
 • Personalejura
 • Arbejdsglæde
BA - NYHEDSBREV - 16. juni 2020

Læs mere her om

 • Gradvis ophævelse af forsamlingsforbuddet og mulighed for afholdelse af generalforsamling.
  • Hvor mange kan forsamles nu og ny mulighed for afholdelse af generalforsamling.
  • Den gradvise ophævelse af forsamlingsforbuddet over sommeren.
  • BAs råd til planlægning af generalforsamling inden for den nærmeste fremtid.
 • Ændringer i bestyrelsen efter afholdelse af generalforsamling skal rettes i CVR-registeret og på Coop-Forum.
 • 3 ugers indefrosne feriepenge skal udbetales for at kickstarte dansk økonomi.
  • Regeringens og Folketingets beslutning om udbetaling af indefrosne feriepenge.
  • Hvordan stilles Brugsforeningerne ved udbetaling af 3 ugers indefrosne feriepenge.
 • Ny trepartsaftale om løntilskud til virksomheder med elever i 2020.
  • Trepartsaftalens løntilskudsordninger.
 • Likviditet.
BA - Nyhedsbrev - 26. maj 2020

Læs mere her om

 • Ret til sygedagpenge for medarbejdere i særlig risiko ved smitte af Coronavirus.
 • Vedtægtsændring muliggør afholdelse af fuldstændig elektroniske generalforsamlinger - se arbejdsskabelon - Mønstervedtægter her.
 • Udbetaling af fritvalgsportioner for medarbejdere ansat på rengøringsoverenskomsten og cafeteriaoverenskomsten.
 • Coronavirus kan udgøre en arbejdsskade.
BA - NYHEDSBREV - 14. maj 2020

Læs mere her om

 • Aflysning af generalforsamlingsdagen den 27. maj 2020.
 • Indbetaling af feriemidler.
 • Har du hørt om tilflytterboliger .....
BA - NYHEDSBREV - 12. maj 2020

Læs mere her om

 • De selvstændige Brugsforeningers mulighed for at afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling.
 • Forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer forlænges frem til 8. juni 2020.
 • Sundhedstyrelsens nyeste regningslinjer om gravide medarbejderes mulighed for at arbejde.
BA - NYHEDSBREV - 24. april 2020

Læs mere her om

 • Frist for indsendelse af årsrapport og afholdelse af generalforsamling
  • Frist for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen.
  • Mulighed for at indberette årsrapporten 8 uger efrer ophør af forsamlingsforbuddet er stadig muligt.
  • Vedtægtsbestemmelser om afholdelse af generalforsamling kan nu lovligt fraviges.
  • Afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling.
BA - NYHEDSBREV - 21. april 2020

Læs mere her om

 • Afholdelse af generalforsamling og forsamlingsforbud.
 • Introkurserne 2020 udsættes.
 • BAs kursus "Regnskab som et styringsværktøj" aflyses, i stedet afholdes "Knæk et SAP regnskab.
BA - NYHEDSBREV - 23. marts 2020

Læs mere her om

 • Refusion og registrering i RAP.
 • Gratis psykologisk hotline i forbindelse med Coronavirussens betydning.
 • Ferieplanlæggeren - et redskab til dine medarbejdere - se mere her
BA - NYHEDSBREV - 18. marts 2020

Læs mere her om

 • Afholdelse af generalforsamling
  • Hvis Brugsforeningens vedtægter siger, at generalforsamlingen skal holdes inden udgangen af marts – skal den så aflyses?
  • Hvis Brugsforeningens vedtægter siger, at generalforsamlingen skal holdes inden udgangen af april – skal den så aflyses?
  • Hvordan skal Brugsforeningen oplyse om en eventuel aflyst generalforsamling?
  • Kan Brugsforeningen udskyde en allerede indkaldt generalforsamling pga. Coronasituationen?
  • Skal Brugsforeningen aflyse spisning, foredrag mv. i forbindelse med generalforsamlingen?
  • Frist for indsendelse af årsregnskaber.
  • Kan Brugsforeningen holde en elektronisk generalforsamling?
  • Kan Brugsforeningen holde en delvis elektronisk generalforsamling?
  • Kan Brugsforeningen ændre stedet for generalforsamlingen efter indkaldelsen er udsendt?
 • Ret til sygedagpengerefusion fra dag 1 – hvad indebærer loven?
 • Gælder reglerne om 11 timers hvil og et ugentligt fridøgn i den aktuelle situation med coronavirus?
 • Hvordan med de helt unge – må de arbejde mere nu her hvor der er ekstra travlt?
 • Hvordan med de unge, som er fyldt 15 år?
 • Hvordan forholder det sig med elever?
 • Kan Brugsforeningen inddrage medarbejderes ferie, hvis der mangler personale i forbindelse med udbruddet af Coronavirus?
 • Nu lettere adgang til at tilrettelægge en arbejdsfordeling.
 • Trepartsaftalen om lønkompensation af 15. marts 2020
  • Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 15. marts 2020 indgået aftale om lønkompensation på det private arbejdsmarked - læs mere her.
BA - NYHEDSBREV - 13. marts 2020

Refusion til arbejdsgivere - nyt hastelovforslag

Nedenfor ses til orientering Faktaark fra regeringen omkring refusion.

Refusion til arbejdsgivere i arbejdsgiverperiode og sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende fra første fraværsdag.

For at afbøde de direkte negative økonomiske konsekvenser for virksomheder ved sygdom hos medarbejdere på grund af COVID-19, har regeringen valgt at fremsætte et hastelovforslag om udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne på grund af COVID-19.

Med loven vil der kunne ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden).

Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på 2 uger.

For personer sygemeldt af andre grunde end COVID-19 gælder de almindelige regler. Dvs. at arbejdsgiveren som hovedregel har pligt til at afholde alle udgifter til løn under sygdom eller til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, og en ikke-forsikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom.

Ordningen er midlertidig og skal gælde fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

BA - NYHEDSBREV - 12. marts 2020

Læs mere her om

 • Coronavirussen?
  • Coop's anbefalinger vedr. coronavirus - læs mere her
  • FAQ - svar på ansættelsesretslige problemstillinger - læs her
 • Coronavirussens betydning for afholdelse af generalforsamlinger
BA - NYHEDSBREV - 5. marts 2020

Læs mere her om

 • Frygter du coronavirus? Sådan skal du forholde dig?
  • Coop's anbefalinger vedr. coronavirus - læs mere her
  • FAQ - svar på ansættelsesretslige problemstillinger - læs her
 • Afholdelse af ferie i overgangsperioden til den nye ferielov
  • Dokument til medarbejderne om afholdelse af ferie i overgangsperioden - læs her og print
 • Kurser for 2020. Tilmelding kan ske her
BA - NYHEDSBREV - 10. januar 2020

Læs mere her om

BA - NYHEDSBREV - december 2019

Læs mere her om:

 • Uddelernes overenskomst suspenderes i 2020
 • Uddelernes feriepenge og overgangen til ny ferielov
 • Regionsmøder - se liste over de delegerede her
 • Refusion - videresendelse af digital post fra e-boks/virk.dk til sikker e-mail - se vejledning her
 • Bestyrelsesintra - tryk her
 • Facebook - tryk her
50% rabat på Dansk Handelsblad
HUSK - DU SKAL BRUGE PERSONLIGT LOGIN FOR AT LOGGE IND PÅ BAs HJEMMESIDE

UDDELER:
Brugernavn:
p + personalenummer (eks. P120120)
Tryk glemt adgangskode, og du vil modtage en adgangskode i din mailboks - enten butiksmailboks eller personlig mailboks. 

Souschef/administrationschef/kontorassistent:
Brugernavn:
a + de sidste 4 cifre i butikkens kardexnr. (eks. a4012).
Tryk glemt adgangskode, og du vil modtage en adgangskode i din mailboks - enten butiksmailboks eller personlig mailboks.

Bestyrelsesmedlem:
Brugernavn
: m + medlemsnummer, der står på dit Cooppluskort (eks. M123123).
Tryk glemt adgangskode, og du vil modtage en adgangskode i din mailboks. 

Når du har logget ind, kan du rette din adgangskode under min profil, således at du kan lave dig en adgangskode, som du kan huske. Vi anbefaler mindst 8 tegn, små og store bogstaver samt tal.

Har du problemer med ovennævnte, er du velkommen til at ringe til BA på 33 24 81 35.

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
Stampesgade 6, st.tv.
1702 København V.
Telefon  3324 8135
Email  ba@ba.dk
Telefontid
Man-fre 8:30-16:00
1012
Velkommen til BAs nye hjemmeside. Uddeler/direktør og bestyrelsesmedlemmer har forskellige forudsætninger for at besøge BAs hjemmeside, så TRYK her og find det, der er interessant for dig.