BA - NYHEDSBREV - 24. november 2020 - Uddelernes indefrosne feriepenge - Brev om indtjekning af indefrosne feriepenge - Falske breve/e-mails

Læs mere her om:

 • Uddelernes "indefrosne" feriepenge.
 • Brev sendt til butikkerne om tjek indberetning af indefrosne feriepenge.
 • Falske breve og mails.
BA - NYHEDSBREV - 6. november 2020 - Nye Coronarestriktioner i Nordjylland

Læs mere her om:

 • Regeringens skærpede restriktioner i Nordjylland.
 • Hvor gælder regeringens skærpede restriktioner?
 • Hvad betyder regeringens skærpede restriktioner for Brugsforeninger i de berørte kommuner?
BA - NYHEDSBREV - 5. november 2020 - Regulering af uddelerløn - Udbetaling af uddelernes feriepenge - Ændring af bestyrelsen

Læs mere her om:

 • Vigtig information vedr. regulering af uddelerløn.
 • Uddelernes "indefrosne" feriepenge.
  • Indbetaling på pensionsordning i AP Pension.
  • AP Pensionsordning SKAT 7.
 • Overførsel af bestyrelsesdata fra Coop til BAs bestyrelsesintra.
BA - NYHEDSBREV - 30. oktober 2020 - Ny overenskomst mellem HK og BA - Håndtering af sexchikanesager

Læs mere her om:

 • Ny overenskomst mellem HK Handel og BA
 • Har du som uddeler værktøjerne til at håndtere sexchikanesager?
  • Hvornår er der tale om en krænkelse/seksuel chikane?
  • Hvad er sexchikane?
  • Hvordan forebygges sexchikane?
  • Hvordan håndteres sager om sexchikane?
  • OBS: afholdelse af webinar om sexchikane den 10. november 2020 - invitation sendes ud særskilt.
BA - NYHEDSBREV - 7. oktober 2020 - Aflysning af fælles efterårsmøder - Fejlagtig udbetaling af feriepenge - Refusionspost

Læs mere her om:

 • Efterårsmøder - 2020 - aflyses.
 • Har du, som uddeler/direktør, fejlagtigt ansøgt om de indefrosne feriepenge.
 • Vigtig kommunikation til Brugsforeningerne vedrørende refusionspost i e-Boks.
BA - NYHEDSBREV - 28. september 2020 - Møde afholdes med hver enkelt bager/slagter

Læs mere her om:

 • Møde afholdes med hver enkelt bager/slagter vedr. modregning af overenskomststigning.
BA - NYHEDSBREV - 14. september 2020 - Mulighed for sygedagpenge - Opdatering af bestyrelsen - Medarbejdermåling - Bestyrelsens roller

Læs mere her om:

 • Ny politisk aftale forlænger mulighed for sygedagpenge for medarbejdere, som er i en særlig risiko.
 • Opdatering af ændringer af bestyrelsen i CoopForum.
 • Medarbejdermåling.
 • Invitation til bestyrelsens roller, ansvar og pligter.
 • Mulighed for modregning af den aftalte overenskomstmæssige lønstigning for bagere og slagtere.
BA - NYHEDSBREV - 7. september 2020 - BAs kommentarer til udnævnelse af ny direktør i Coop

Læs mere her om:

 • BAs kommentarer til udnævnelse af ny administrerende direktør i Coop
BA - NYHEDSBREV - 28. august 2020 - Det gode bestyrelsesarbejde - Introkurser

Læs mere her om:

 • Det gode bestyrelsesarbejde
 • Introkurser
BA - NYHEDSBREV - 26. august 2020 - modregning (bager/slagter) - Regulering af uddelerløn

Læs mere her om:

 • Mulighed for modregning af den aftalte overenskomstmæssige lønstigning for bagere og slagtere.
 • Regulering af uddelerlønninger med augustlønnen.
BA - NYHEDSBREV - 24. august 2020 - Peter Høgsteds afgang - indefrosne feriepenge - Ny ferielov

Læs mere her om:

 • Kommentarer til Peter Høgsteds afgang som administrerende direktør i Coop.
 • Ny aftale om udbetaling af uddelernes "indefrosne" feriepenge!
 • Nu træder den nye ferielov i kraft - er du klædt på til at navigere i de nye ferieregler?
  • Hovedprincipper som videreføres fra den nuværende ferielov?
  • Hvordan optjenes og afholdes ferie med den nye ferielov fra 1. september 2020?
  • Løber ferieåret fra den 1. maj til 30. april i det efterfølgende kalenderår?
  • Hvad med elevers ret til ferie?
  • Kan medarbejderen få ferie på forskud med den nye ferielov?
  • Hvad med udbetaling af ferietillæg?
  • Kan der indgås aftale om overførsel af ferie?
  • Kan ferie overføres ved en feriehindring?
  • Hvad hvis 5. ferieuge ikke afholdes, og der ikke er indgået aftale om ferieoverførsel?
  • Hvordan håndteres de indefrosne feriemidler?
  • Hvornår skal feriepengene indefryses?
  • Hvad med feriefridage?
BA - NYHEDSBREV - 8. juli 2020 - Har du snakket med din lokale LAG koordinator for nylig?

Læs mere her om:

 • Har du snakket med din lokale LAG koordinator fornyelig?

BA - NYHEDSBREV - 3. juli 2020 - Ny 3-årig overenskomst NNF - Supplerende arbejdsmiljøudd.

Læs mere her om:

BA - NYHEDSBREV - 29. juni 2020 - Efterårets kurser

Læs mere her om alle efterårets kurser, datoer, steder og tilmelding:

 • Den professionelle leder 2
 • Distanceledelse - Modul 1 og 2
 • Samarbejdet mellem formand og uddeler/direktør
 • Bestyrelsens roller, ansvar og pligter
 • Risikostyring - som arbejdsredskab
 • Vores Brugsforening - som lokalsamfundets dynamo
 • Regnskab som styringsværktøj
 • Det gode bestyrelsesarbejde
 • Personalejura
 • Arbejdsglæde
BA - NYHEDSBREV - 16. juni 2020 - Gradvis ophævelse af forsamlingsforbud/Ændring i bestyrelsen/3 ugers indefrosne feriepenge/Ny trepartsaftale om løntilskud til elever/likviditet

Læs mere her om

 • Gradvis ophævelse af forsamlingsforbuddet og mulighed for afholdelse af generalforsamling.
  • Hvor mange kan forsamles nu og ny mulighed for afholdelse af generalforsamling.
  • Den gradvise ophævelse af forsamlingsforbuddet over sommeren.
  • BAs råd til planlægning af generalforsamling inden for den nærmeste fremtid.
 • Ændringer i bestyrelsen efter afholdelse af generalforsamling skal rettes i CVR-registeret og på Coop-Forum.
 • 3 ugers indefrosne feriepenge skal udbetales for at kickstarte dansk økonomi.
  • Regeringens og Folketingets beslutning om udbetaling af indefrosne feriepenge.
  • Hvordan stilles Brugsforeningerne ved udbetaling af 3 ugers indefrosne feriepenge.
 • Ny trepartsaftale om løntilskud til virksomheder med elever i 2020.
  • Trepartsaftalens løntilskudsordninger.
 • Likviditet.
BA - Nyhedsbrev - 12. maj 2020 - Ret til sygedagpenge for medarbejdere i særlig risiko - elektronisk generalforsamling/vedtægtsændring - udbetaling af fritvalgsportioner - corona/arbejdsskade

Læs mere her om

 • Ret til sygedagpenge for medarbejdere i særlig risiko ved smitte af Coronavirus.
 • Vedtægtsændring muliggør afholdelse af fuldstændig elektroniske generalforsamlinger - se arbejdsskabelon - Mønstervedtægter her.
 • Udbetaling af fritvalgsportioner for medarbejdere ansat på rengøringsoverenskomsten og cafeteriaoverenskomsten.
 • Coronavirus kan udgøre en arbejdsskade.
BA - NYHEDSBREV - 26. maj 2020 - Aflysning af generalforsamlingsdagen - indbetaling af feriemidler - har du hørt om tilflytterboliger

Læs mere her om

 • Aflysning af generalforsamlingsdagen den 27. maj 2020.
 • Indbetaling af feriemidler.
 • Har du hørt om tilflytterboliger .....
BA - NYHEDSBREV - 12. maj 2020 - Elektronisk generalforsamling, forsamlingsforbud, må de gravide arbejde?

Læs mere her om

 • De selvstændige Brugsforeningers mulighed for at afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling.
 • Forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer forlænges frem til 8. juni 2020.
 • Sundhedstyrelsens nyeste regningslinjer om gravide medarbejderes mulighed for at arbejde.
BA - NYHEDSBREV - 24. april 2020 - Frist for indsendelse af årsrapport og afholdelse af generalforsamling

Læs mere her om

 • Frist for indsendelse af årsrapport og afholdelse af generalforsamling
  • Frist for indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen.
  • Mulighed for at indberette årsrapporten 8 uger efrer ophør af forsamlingsforbuddet er stadig muligt.
  • Vedtægtsbestemmelser om afholdelse af generalforsamling kan nu lovligt fraviges.
  • Afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling.
BA - NYHEDSBREV - 21. april 2020 - Generalforsamling/forsamlingsforbud m.v.

Læs mere her om

 • Afholdelse af generalforsamling og forsamlingsforbud.
 • Introkurserne 2020 udsættes.
 • BAs kursus "Regnskab som et styringsværktøj" aflyses, i stedet afholdes "Knæk et SAP regnskab.
BA - NYHEDSBREV - 23. marts 2020 - Refusion, psykologisk rådgivning m.v.

Læs mere her om

 • Refusion og registrering i RAP.
 • Gratis psykologisk hotline i forbindelse med Coronavirussens betydning.
 • Ferieplanlæggeren - et redskab til dine medarbejdere - se mere her
BA - NYHEDSBREV - 18. marts 2020 - Vigtig info - generalforsamling, refusion, hviledage m.v.

Læs mere her om

 • Afholdelse af generalforsamling
  • Hvis Brugsforeningens vedtægter siger, at generalforsamlingen skal holdes inden udgangen af marts – skal den så aflyses?
  • Hvis Brugsforeningens vedtægter siger, at generalforsamlingen skal holdes inden udgangen af april – skal den så aflyses?
  • Hvordan skal Brugsforeningen oplyse om en eventuel aflyst generalforsamling?
  • Kan Brugsforeningen udskyde en allerede indkaldt generalforsamling pga. Coronasituationen?
  • Skal Brugsforeningen aflyse spisning, foredrag mv. i forbindelse med generalforsamlingen?
  • Frist for indsendelse af årsregnskaber.
  • Kan Brugsforeningen holde en elektronisk generalforsamling?
  • Kan Brugsforeningen holde en delvis elektronisk generalforsamling?
  • Kan Brugsforeningen ændre stedet for generalforsamlingen efter indkaldelsen er udsendt?
 • Ret til sygedagpengerefusion fra dag 1 – hvad indebærer loven?
 • Gælder reglerne om 11 timers hvil og et ugentligt fridøgn i den aktuelle situation med coronavirus?
 • Hvordan med de helt unge – må de arbejde mere nu her hvor der er ekstra travlt?
 • Hvordan med de unge, som er fyldt 15 år?
 • Hvordan forholder det sig med elever?
 • Kan Brugsforeningen inddrage medarbejderes ferie, hvis der mangler personale i forbindelse med udbruddet af Coronavirus?
 • Nu lettere adgang til at tilrettelægge en arbejdsfordeling.
 • Trepartsaftalen om lønkompensation af 15. marts 2020
  • Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 15. marts 2020 indgået aftale om lønkompensation på det private arbejdsmarked - læs mere her.
BA - NYHEDSBREV - 13. marts 2020 - Refusion til arbejdsgivere - nyt hastelovforslag

Refusion til arbejdsgivere - nyt hastelovforslag

Nedenfor ses til orientering Faktaark fra regeringen omkring refusion.

Refusion til arbejdsgivere i arbejdsgiverperiode og sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende fra første fraværsdag.

For at afbøde de direkte negative økonomiske konsekvenser for virksomheder ved sygdom hos medarbejdere på grund af COVID-19, har regeringen valgt at fremsætte et hastelovforslag om udvidet ret til sygedagpenge for selvstændige og sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne på grund af COVID-19.

Med loven vil der kunne ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden).

Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egenperiode på 2 uger.

For personer sygemeldt af andre grunde end COVID-19 gælder de almindelige regler. Dvs. at arbejdsgiveren som hovedregel har pligt til at afholde alle udgifter til løn under sygdom eller til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, og en ikke-forsikret selvstændig først har ret til sygedagpenge efter 2 ugers sygdom.

Ordningen er midlertidig og skal gælde fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

BA - NYHEDSBREV - 12. marts 2020 - Coronavirussen - Anbefalinger - Afholdelse af generalforsamling

Læs mere her om

 • Coronavirussen?
  • Coop's anbefalinger vedr. coronavirus - læs mere her
  • FAQ - svar på ansættelsesretslige problemstillinger - læs her
 • Coronavirussens betydning for afholdelse af generalforsamlinger
BA - NYHEDSBREV - 5. marts 2020 - Coronavirussen - Anbefalinger - Afholdelse af ferie etc.

Læs mere her om

 • Frygter du coronavirus? Sådan skal du forholde dig?
  • Coop's anbefalinger vedr. coronavirus - læs mere her
  • FAQ - svar på ansættelsesretslige problemstillinger - læs her
 • Afholdelse af ferie i overgangsperioden til den nye ferielov
  • Dokument til medarbejderne om afholdelse af ferie i overgangsperioden - læs her og print
 • Kurser for 2020. Tilmelding kan ske her
BA - NYHEDSBREV - 10. januar 2020 - Uddelerløn - Ny pensionsordning og sundhedsforsikring - Barselsfond

Læs mere her om

BA - NYHEDSBREV - december 2019

Læs mere her om:

 • Uddelernes overenskomst suspenderes i 2020
 • Uddelernes feriepenge og overgangen til ny ferielov
 • Regionsmøder - se liste over de delegerede her
 • Refusion - videresendelse af digital post fra e-boks/virk.dk til sikker e-mail - se vejledning her
 • Bestyrelsesintra - tryk her
 • Facebook - tryk her
50% rabat på Dansk Handelsblad
HUSK - DU SKAL BRUGE PERSONLIGT LOGIN FOR AT LOGGE IND PÅ BAs HJEMMESIDE

UDDELER:
Brugernavn:
p + personalenummer (eks. P120120)
Tryk glemt adgangskode, og du vil modtage en adgangskode i din mailboks - enten butiksmailboks eller personlig mailboks. 

Souschef/administrationschef/kontorassistent:
Brugernavn:
a + de sidste 4 cifre i butikkens kardexnr. (eks. a4012).
Tryk glemt adgangskode, og du vil modtage en adgangskode i din mailboks - enten butiksmailboks eller personlig mailboks.

Bestyrelsesmedlem:
Brugernavn
: m + medlemsnummer, der står på dit Cooppluskort (eks. M123123).
Tryk glemt adgangskode, og du vil modtage en adgangskode i din mailboks. 

Når du har logget ind, kan du rette din adgangskode under min profil, således at du kan lave dig en adgangskode, som du kan huske. Vi anbefaler mindst 8 tegn, små og store bogstaver samt tal.

Har du problemer med ovennævnte, er du velkommen til at ringe til BA på 33 24 81 35.

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
Colbjørnsensgade 19
1652 København V.
Telefon  3324 8135
Fax  3322 3180
Email  ba@ba.dk
Telefontid
Man-fre 8:30-16:00
1012
Velkommen til BAs nye hjemmeside. Uddeler/direktør og bestyrelsesmedlemmer har forskellige forudsætninger for at besøge BAs hjemmeside, så TRYK her og find det, der er interessant for dig.