BK

BK er en forkortelse af:

Brugsens Kædeforening (BK) for selvstændige Brugsforeninger

BK's formål er:

at repræsentere de i Kædeforeningen deltagende Brugsforeninger ved forhandlinger, hvor medlemmernes fællesinteresse skal varetages,

at forhandle kæde- og franchiseaftale med Coop Danmark,

at fastholde og udvikle det samarbejde, der er med Coop Danmark og andre organisationer eller virksomheder således, at der skabes de bedst mulige betingelser for fremgang og trivsel blandt de deltagende Brugsforeninger til gavn for deres medlemmer (forbrugere),

at mødes med andre selvstændige Brugsforeningeres interessegrupper,

at udbyde og gennemføre kursusaktiviteter og/eller studierejser for medlemsvirksomhederne, med henblik på at fremme udviklingen i medlemsvirksomhedernes driftsenheder, herunder at give inspiration til nye aktiviter og

at rådgive foreningerne i drifts- og foreningsforhold indenfor de rammer, der er godkendt af kædeforeningsbestyrelsen.

BK's vedtægter - se her

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
Stampesgade 6, st.tv.
1702 København V.
Telefon  3324 8135
Email  ba@ba.dk
Telefontid
Man-fre 8:30-16:00
1070
Velkommen til BAs nye hjemmeside. Uddeler/direktør og bestyrelsesmedlemmer har forskellige forudsætninger for at besøge BAs hjemmeside, så TRYK her og find det, der er interessant for dig.