Om Sekretariatet

BA er også BRUGSFORENINGERENS SERVICECENTER

Brugsforeningerens Arbejdsgiverforening (BA) er til for Brugsforeningernes skyld.

BAs kontor løser stadig flere og mere komplekse opgaver for Brugsforeningerne.

Kursusvirksomheden er speedet kraftigt op i de seneste år. Det er sket i erkendelse af, at der er særlige uddannelsesmæssige opgaver i Brugsforeningerne - både for forretningsmæssige og folkevalgte ledere.

Endelig fungerer BAs kontor også som sekretariat for de tre kædeforeninger - LDK (Lokal/Dagli'Brugsen), SBK (SuperBrugsen) og D.S.M. (Kvickly-varehusene)

Desuden er aktiviteterne i Brugsforeningernes Låne- og Garantifond udvidet, ligesom antallet af huse i Feriefonden, som BA administrerer, er vokset kraftigt.

KERNEVIRKSOMHED

BAs kernevirksomhed er forhandling af overenskomster for de selvstændige Brugsforeninger med forskellige personalegrupper. De fleste ansatte er omfattet af overenskomsten med HK. Det er ofte sådan, at overenskomsten med HK udstikker rammerne for indholdet i de øvrige overenskomster. Derfor deltager hele BAs bestyrelse i disse forhandlinger. Dette er også tilfældet i forhandlingerne med uddelerne/varehusdirektørerne (bortset fra de forretningsmæssige ledere i BAs bestyrelse).

BAs bestyrelse består af 7 medlemmer - 4 folkevalgte og 3 forretningsmæssige ledere - se under fanebladet "Om BA", BAs bestyrelse.

RÅDGIVNING

Hovedparten af medarbejdernes tid på kontoret går med at give de selvstændige Brugsforeninger rådgivning om overenskomster og personalesager.

Derudover repræsenterer BA de selvstændige Brugsforeningers bestyrelser i diverse udvalg med repræsentanter for Coop amba, revisionen og Miljøforeningen af 1992. Endelig samarbejder BA med arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv og med søsterarbejdsgiverforeninger for Brugsforeninger i Norden.

BA er en arbejdsgiverforening, men aktiviteterne i dag omfatter meget andet end arbejdsgiverfunktioner.

TREDELT MÅL FOR BA-SERVICE

BA arbejder efter et tredelt mål:

 1. Det skal altid være let at få fat i en medarbejder på BAs kontor.
 2. Medarbejderen skal kunne give et kompetent svar. Ellers finder denne en anden, som kan besvare spørgsmålet.
 3. Når BAs medlemsvirksomheder har søgt rådgivning i BA, skal de være tilfredse med hjælpen.

Under hver enkelt medarbejder, er det muligt at se, hvad de vigtigste opgaver hver enkelt medarbejder arbejder med. Men med kun 6 medarbejdere - hvoraf nogle ofte har opgaver uden for kontoret - er det klart, at man hjælper hinanden på kryds og tværs.

 

 

BAs medarbejderstab

BAs personale:

 

Direktør Majken skovgaard
mobilnr. 27 62 96 98
e-mail: ms@ba.dk

 • Leder af BAs kontor.
 • Overenskomstforhandlinger.
 • Behandling af uddelerpersonsager.
 • Behandling af lånesager i BLG.
 • Varetager sammen med medlemmer af BAs bestyrelse foreningsbestyrelsernes interesser i forhold til Coop amba, revision, andre arbejdsgiverforeninger, AP pension m.fl.
 • Repræsenterer BA på regionsmøder og Brugsforenin-gernes samlede kædeudvalg.
 • Sekretær for D.S.M., SBK og LDK.
 • Medlem af bestyrelsen i:
  • OK's Miljøforening
  • Pension for Funktionærer
  • BA's Feriefond
  • BA's Kompetence-, udviklings- og uddannelses-fonde.

 

                                                                     

Direktionsassistent Lisbeth Bonke Thøgersen
mobilnr. 26 49 14 52
e-mail: lbt@ba.dk

 • Rådgivning om personalespørgsmål.
 • Deltager i overenskomstforhandlinger.
 • Underviser i BAs kursusvirksomhed i Personalejura.
 • Administration af BAs boliger i Feriefonden samt for folkevalgte, i alt 18 ejendomme.
 • Udvikling af elektronisk arkiv på BAs hjemmeside med værktøjer for bestyrelsesmedlemmer.
 • Udvikling, opdatering af BAs hjemmeside og nyhedsbrev.
 • Referent for Kædeforeningernes genralforsamling og Feriefonden.
 • Administration af BAs kursusvirksomhed.
 • Arrangerer generalforsamlingsdagen, regionsmøder m.v.
 • Praktiske opgaver for kædeforeningerne.

 

    

Advokat Majken Skovgaard
mobilnr. 27 62 96 98
e-mail: ms@ba.dk

 • Rådgivning om personalespørgsmål.
 • Forberedelse og deltagelse i overenskomstforhandlinger.
 • Deltager i møder med Fagforeninger.
 • Rådgivning i forbindelse med fusioner.
 • Tinglysning af lånesagsdokumenter.
 • Underviser i BAs kursusvirksomhed i Personalejura, Samarbejdet mellem formand og uddeler, kursus for nyere bestyrelsesmedlemmer mv.
 • Medlem af bestyrelserne for Kompetence-, Udviklings- samt Uddannelsesfondene, herunder sagsbehandling af ansøgninger om midler.

 

    

Udviklings- og uddannelseschef Carsten Meinertz
mobilnr. 61 63 91 27
e-mail: cm@ba.dk

 • Udvikling og gennemførelse af de knap 15 forskellige kursustyper, som BA udbyder.
 • Gennemfører strategiseminarer samme med de enkelte Brugsforeningsbestyrelser.
 • Kontakt til nye uddelere med henblik på en afdækning af deres uddannelsesbehov.
 • Udvikling af kurser for midler i De Selvstændige Brugsforeningers Kompetenceudviklingsfonde.
 • Hjælper Brugsforeninger med at få lagt uddannelses-planer for deres medarbejdere med støtte fra jobrotatinsordningen.
 • Udvikling af elektronisk arkiv på BAs hjemmeside med værktøjer for bestyrelsesmedlemmer.

 

    

Bogholder Jeanette Majgaard Christensen
e-mail: jmc@ba.dk

 • Alle regnskabs- og bogholderimæssige opgaver for BA, BGL, Feriefonden, Kædeforeningerne, De Selvstændige Brugsforeningers Kompetenceudviklingsfonde samt Den Store Låneforening.
 • BAs lønregnskab.
 • Kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer i BA og alle Kædeforeningerne.
 • Betaling af regninger.
 • Indførsel af nyt regnskabssystem.

Jeanette er i BA 3 dage om ugen - mandag, tirsdag og torsdag.

 

Uddannelseskonsulent Lars Bastholm Sørensen
mobilnr. 60 92 41 09
e-mail: lbs@ba.dk

 • Udvikling og gennemførelse af de knap 15 forskellige kursustyper, som BA udbyder.
 • Gennemfører strategiseminarer samme med de enkelte Brugsforeningsbestyrelser.
 • Kontakt til nye uddelere med henblik på en afdækning af deres uddannelsesbehov.
 • Udvikling af kurser for midler i De Selvstændige Brugsforeningers Kompetenceudviklingsfonde.
 • Udvikling af elektronisk arkiv på BAs hjemmeside med værktøjer for bestyrelsesmedlemmer.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

BAs medarbejdere

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
Colbjørnsensgade 19
1652 København V.
Telefon  3324 8135
Fax  3322 3180
Email  ba@ba.dk
Telefontid
Man-fre 8:30-16:00
1024
Velkommen til BAs nye hjemmeside. Uddeler/direktør og bestyrelsesmedlemmer har forskellige forudsætninger for at besøge BAs hjemmeside, så TRYK her og find det, der er interessant for dig.