Om Sekretariatet

BA er også BRUGSFORENINGERENS SERVICECENTER

Brugsforeningerens Arbejdsgiverforening (BA) er til for Brugsforeningernes skyld.

BAs kontor løser stadig flere og mere komplekse opgaver for Brugsforeningerne.

Kursusvirksomheden er speedet kraftigt op i de seneste år. Det er sket i erkendelse af, at der er særlige uddannelsesmæssige opgaver i Brugsforeningerne - både for forretningsmæssige og folkevalgte ledere.

Endelig fungerer BAs kontor også som sekretariat for de tre kædeforeninger - BK (Brugsen), SBK (SuperBrugsen) og D.S.M. (Kvickly-varehusene)

Desuden er aktiviteterne i Brugsforeningernes Låne- og Garantifond udvidet, ligesom antallet af huse i Feriefonden, som BA administrerer, er vokset kraftigt.

KERNEVIRKSOMHED

BAs kernevirksomhed er forhandling af overenskomster for de selvstændige Brugsforeninger med forskellige personalegrupper. De fleste ansatte er omfattet af overenskomsten med HK. Det er ofte sådan, at overenskomsten med HK udstikker rammerne for indholdet i de øvrige overenskomster. Derfor deltager hele BAs bestyrelse i disse forhandlinger. Dette er også tilfældet i forhandlingerne med uddelerne/varehusdirektørerne (bortset fra de forretningsmæssige ledere i BAs bestyrelse).

BAs bestyrelse består af 7 medlemmer - 4 folkevalgte og 3 forretningsmæssige ledere - se under fanebladet "Om BA", BAs bestyrelse.

RÅDGIVNING

Hovedparten af medarbejdernes tid på kontoret går med at give de selvstændige Brugsforeninger rådgivning om overenskomster og personalesager.

Derudover repræsenterer BA de selvstændige Brugsforeningers bestyrelser i diverse udvalg med repræsentanter for Coop amba, revisionen og Miljøforeningen af 1992. Endelig samarbejder BA med arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv og med søsterarbejdsgiverforeninger for Brugsforeninger i Norden.

BA er en arbejdsgiverforening, men aktiviteterne i dag omfatter meget andet end arbejdsgiverfunktioner.

TREDELT MÅL FOR BA-SERVICE

BA arbejder efter et tredelt mål:

 1. Det skal altid være let at få fat i en medarbejder på BAs kontor.
 2. Medarbejderen skal kunne give et kompetent svar. Ellers finder denne en anden, som kan besvare spørgsmålet.
 3. Når BAs medlemsvirksomheder har søgt rådgivning i BA, skal de være tilfredse med hjælpen.

Under hver enkelt medarbejder, er det muligt at se, hvad de vigtigste opgaver hver enkelt medarbejder arbejder med. Men med kun 7 medarbejdere - hvoraf nogle ofte har opgaver uden for kontoret - er det klart, at man hjælper hinanden på kryds og tværs.

 

 

BAs medarbejderstab

BAs personale:

 

Direktør Majken skovgaard
mobilnr. 27 62 96 98
e-mail: ms@ba.dk

 • Leder af BAs kontor.
 • Overenskomstforhandlinger.
 • Behandling af uddelerpersonsager.
 • Behandling af lånesager i BLG.
 • Varetager sammen med medlemmer af BAs bestyrelse foreningsbestyrelsernes interesser i forhold til Coop amba, revision, andre arbejdsgiverforeninger, AP pension m.fl.
 • Repræsenterer BA på regionsmøder og Brugsforeningernes samlede kædeudvalg.
 • Sekretær for D.S.M., SBK og BK.
 • Medlem af bestyrelsen i:
  • OK's Miljøforening
  • AP Pension
  • Pension for Funktionærer
  • BAs Feriefond
  • BAs Kompetence-, udviklings- og uddannelsesfonde.
 • Rådgivning i forbindelse med fusioner.
 • Tinglysning af lånesagsdokumenter.
 • Underviser i BAs kursusvirksomhed i Personalejura, Samarbejdet mellem formand og uddeler, kursus for nyere bestyrelsesmedlemmer.
 • Medlem af bestyrelserne for Kompetence-, Udviklings- samt Uddannelsesfondene.

                                                                 

Direktionsassistent Lene Heerwagen
mobilnr. 52 21 30 20
e-mail: lh@ba.dk

 • Rådgivning om personalespørgsmål.
 • Deltager i overenskomstforhandlinger.
 • Underviser i BAs kursusvirksomhed i Personalejura og Bestyrelsesintra.
 • Administration af BAs boliger i Feriefonden, Den Frie Feriefond samt ferielejligheder for folkevalgte, i alt 15 ejendomme.
 • Udvikling af elektronisk arkiv på BAs hjemmeside med værktøjer for bestyrelsesmedlemmer.
 • Udvikling samt opdatering af BAs hjemmeside.
 • Referent på BK's generalforsamling.
 • Sekretær for Feriefonden og Den Frie Feriefond.
 • Sagsbehandling af ansøgninger om midler i Kompetence,- Udviklings- samt Uddannelses-fondene.
 • Administration af BAs kursusvirksomhed.
 • Arrangerer generalforsamlingsdagen, regionsmøder m.v.
 • Praktiske opgaver for kædeforeningerne.

    Billede er på vej

Jurist Josephine Bach
mobilnr. 28 94 54 99
e-mail: jb@ba.dk

 • Rådgivning om personalespørgsmål.
 • Sagsbehandling vedr. personalesager.
 • Forberedelse og deltagelse i overenskomstforhandlinger.
 • Underviser i BAs kursusvirksomhed i Personalejura.
 • Deltager i møder med Fagforeninger.

 

    Billede er på vej

Udviklings- og uddannelseschef Carsten Meinertz
mobilnr. 61 63 91 27
e-mail: cm@ba.dk

 • Udvikling og gennemførelse af de knap 15 forskellige kursustyper, som BA udbyder.
 • Gennemfører strategiseminarer samme med de enkelte Brugsforeningsbestyrelser.
 • Kontakt til nye uddelere med henblik på en afdækning af deres uddannelsesbehov.
 • Udvikling af kurser for midler i De Selvstændige Brugsforeningers Kompetenceudviklingsfonde.
 • Bestyrelseskonsulent/sparringspartner for bestyrelser

    

Bogholder Jeanette Majgaard Christensen
e-mail: jmc@ba.dk

 • Alle regnskabs- og bogholderimæssige opgaver for BA, BLG, Feriefonden, Den Frie Feriefond, Kædeforeningerne, De Selvstændige Brugsforeningers Kompetenceudviklingsfonde samt Den Store Låneforening.
 • BAs lønregnskab.
 • Kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer i BA og alle Kædeforeningerne.
 • Betaling af regninger.
 • Indførsel af nyt regnskabssystem.

Jeanette er i BA 3 dage om ugen - mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 8.30 - 14.00.

 

Uddannelseskonsulent Peter Flindt
mobilnr. 26 66 98 33
e-mail: pf@ba.dk 

 • Udvikling og gennemførelse af de knap 15 forskellige kursustyper, som BA udbyder.
 • Gennemfører strategiseminarer sammen med de enkelte Brugsforeningsbestyrelser.
 • Kontakt til nye uddelere med henblik på en afdækning af deres uddannelsesbehov.
 • Udvikling af kurser for midler i De Selvstændige Brugsforeningers Kompetenceudviklingsfonde.
 • Udvikling af elektronisk arkiv på BAs hjemmeside med værktøjer for bestyrelsesmedlemmer.
 • Bestyrelseskonsulent/sparringspartner for bestyrelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
Stampesgade 6, st.tv.
1702 København V.
Telefon  3324 8135
Email  ba@ba.dk
Telefontid
Man-fre 8:30-16:00
1024
Velkommen til BAs nye hjemmeside. Uddeler/direktør og bestyrelsesmedlemmer har forskellige forudsætninger for at besøge BAs hjemmeside, så TRYK her og find det, der er interessant for dig.