SBK

SBK er en forkortelse af:

SuperBrugsens Kædeforening (SBK) for selvstændige Brugsforeninger

 

SBK's formål er:

at repræsentere de i kædeforeningen deltagende foreninger ved forhandlinger, hvor medlemmernes fællesinteresse skal varetages, herunder repræsentere kædeforeningens medlemmer ved søgsmål,

at forhandle kæde- og franchiseaftale med COOP Danmark,

at forhandle samhandelsaftaler,

at rådgive foreningerne i drifts- og foreningsforhold indenfor de rammer, der er godkendt af bestyrelsen,

at kunne oprette garanti/ låneforening til gavn for foreningens medlemmer,

at fastholde og udvikle det samarbejde, der er med FDB/COOP Danmark samt andre organisationer eller virksomheder,

at afholde årligt medlemsmøde med COOP Danmarks kædeledelse for drøftelse af bl.a. kædens resultat og markedssituation samt fremtidige handlingsplaner og budgetforudsætninger,

at mødes med andre selvstændige Brugsforeningers interessegrupper for at drøfte sager af fælles interesse,

at være medlem af Brancheforening for butikker med franchiseaftale med COOP Danmark.

SBK's vedtægter - se her

 

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
Stampesgade 6, st.tv.
1702 København V.
Telefon  3324 8135
Email  ba@ba.dk
Telefontid
Man-fre 8:30-16:00
1071
Velkommen til BAs nye hjemmeside. Uddeler/direktør og bestyrelsesmedlemmer har forskellige forudsætninger for at besøge BAs hjemmeside, så TRYK her og find det, der er interessant for dig.