Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening er stiftet den 27. januar 1944 med følgende formål:
Brugsforeningernes Arbejdsgiverforenings formål er som arbejdsgiverforening og brancheorganisation for De Selvstændige Brugsforeninger i Danmark,
  • at virke som den samlende og drivende kraft i Brugsforeningssektoren.
  • at fremme de selvstændige Brugsforeningers interesser.
  • at styrke de selvstændige Brugsforeningers konkurrenceevne og omdømme.
  • at opnå den størst mulige indflydelse på beslutninger, som vedrører de selvstændige Brugsforeningers erhvervsforhold gennem samarbejde, synlighed og gennemslagskraft.
  • at varetage medlemmernes interesser i forholdet til ansatte og deres organisationer i alle spørgsmål i relation til arbejdsmarkedsforhold og på medlemmernes vegne indgå overenskomster med de ansattes organisationer vedrørende sådanne spørgsmål samt medvirke i sager herom, herunder voldgifts- og nævnssager mv.
  • at forhandle og afslutte overenskomst med Danmarks Leder Organisation (DLO) samt medvirke i sager herom, herunder voldgifts- og nævnssager mv.
  • at rådgive i drifts-, forretnings- og foreningsmæssige forhold.
  • at yde økonomisk støtte til medlemsvirksomhederne, når disses folkevalgte og ansatte deltager i kurser, efteruddannelse, rejser eller lignende.
  • at udbyde uddannelse og kurser med relevans for folkevalgte, ledere og personale i Brugsforeninger.

BAs vedtægter, se her

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
Colbjørnsensgade 19
1652 København V.
Telefon  3324 8135
Fax  3322 3180
Email  ba@ba.dk
Telefontid
Man-fre 8:30-16:00
1100
Velkommen til BAs nye hjemmeside. Uddeler/direktør og bestyrelsesmedlemmer har forskellige forudsætninger for at besøge BAs hjemmeside, så TRYK her og find det, der er interessant for dig.