Overenskomster

TitelBeskrivelse
3.50.0 Protokollat 2020 - 2023 - overenskomst mellem SFU, SBL og HKProtokollat vedr. SFU overenskomstområde.

Alle i virksomheden beskæftigede handels- og kontorfunktionærer og handels- og kontorelever.

3.51.0 Protokollat 2020 - 2023 - Overenskomst mellem BA, SBL og HKProtokollat vedr. BA overenskomstområde gældende for alle i virksomheden beskæftigede handels- og kontorfunktionærer og handels- og kontorelever.
3.57.0 - Cafeteriaoverenskomsten SFU - 3FOverenskomst gældende for kokke, smørrebrødsjomfruer, cafeteriaassistenter og elever, kasseassistenter, diskassistenter og øvrigt personale beskæftiget ved afrydning, opvask og rengøring.
Ansættelsesvilkårsaftale for butiksfunktionærer under DLOOverenskomst gældende for DLO's medlemmer, der er ansat som butiksfunktionærer (uddelerassistenter og souschefer).
BA og HK HandelBA Overenskomstområde
Alle i virksomheden beskæftigede handels- og kontor­funktionærer og handels- og kontorelever omfattes af nærværende overenskomst.
BA og NNF Bager/slagter - 2020-2023Bager/slagter overenskomst mellem Nærings- og nydelsesmiddelarbejder Forbundet og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2020-2023
Chauffører/Bude aftale med 3F Transport - 2020-2023Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet fore­faldende arbejde udført af voksne arbejdere over 18 år samt bude under 18 år.
Lederaftale -2007 - Dansk ErhvervDenne overenskomst er til bruge for dem, der er ansat i en Brugsforeningsejet FAKTA.
Rengøringsoverenskomst - 2020-2023Overenskomsten omfatter al rengøringsarbejde
SFU og HK HandelSFU Overenskomstområde
Alle i virksomheden beskæftigede handels- og kontorfunktionærer og handels- og kontorelever omfattes af nærværende overenskomst.
SFU - Storbutikkernes Forhandlingsudvalg, SBL - Selvstændige Brugsers Landsklub, HK - HK HANDEL
Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
Stampesgade 6, st.tv.
1702 København V.
Telefon  3324 8135
Email  ba@ba.dk
Telefontid
Man-fre 8:30-16:00
1016
Velkommen til BAs nye hjemmeside. Uddeler/direktør og bestyrelsesmedlemmer har forskellige forudsætninger for at besøge BAs hjemmeside, så TRYK her og find det, der er interessant for dig.