D.S.M.

D.S.M. er en forkortelse af:

Dobbelt Supermarked (oprindeligt fordi det er et supermarked for både fødevarer og noonfood)

Det egentlige navn for Kædeforeningen er D.S.M.-samarbejdets Brancheforening, men i dagligdagen bliver det kaldt D.S.M.

D.S.M.-samarbejdets Brancheforenings formål er:

at repræsentere de i brancheforeningen deltagende foreninger og selskaber ved forhandlinger med FDB/COOP Danmark eller andre organisationer/myn­digheder, hvor medlemmernes fællesinteresser skal varetages,

at fastholde og udvikle det samarbejde, der er mellem FDB/COOP Danmark eller andre organisationer, således at der skabes de bedst mulige betingelser for fremgang og trivsel blandt de deltagende foreninger og selskaber til gavn for deres medlemmer (forbrugere),

at repræsentere de foreninger og selskaber, der har indgået en franchisekontrakt med COOP Danmark, ved alle forhandlinger med COOP Danmark angående franchisekontraktens indhold og administration,

at repræsentere de deltagende foreninger og selskaber i arbejdsgiverforholdet overfor de i foreningerne beskæftigede medarbejdergrupper,

at rådgive foreningerne og selskaberne i drifts- og foreningsforhold indenfor de rammer, der er godkendt af landsmødet,

at udbyde og gennemføre kursusaktiviteter og/eller studierejser for medlemsvirksomhederne, med henblik på at fremme udviklingen i medlemsvirksomhedernes driftsenheder, herunder give inspiration til nye aktiviteter og aktivitetsformer,

at yde lån, herunder ansvarlig lånekapital til DSM Holding A/S, og derigennem investere i Brugsforeninger, andre selskaber med franchiseaftale med COOP Danmark A/S samt andre aktiviteter af interesse for D.S.M.-samarbejdets Brancheforenings medlemmer.

D.S.M.-samarbejdets Brancheforenings vedtægter - se her

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
Stampesgade 6, st.tv.
1702 København V.
Telefon  3324 8135
Email  ba@ba.dk
Telefontid
Man-fre 8:30-16:00
1072
Velkommen til BAs nye hjemmeside. Uddeler/direktør og bestyrelsesmedlemmer har forskellige forudsætninger for at besøge BAs hjemmeside, så TRYK her og find det, der er interessant for dig.