Brugsforeningernes Låne- og Garantifond

BLG er er forkortelse af :

Brugsforeningernes Låne- og Garantifond

BLGs formål
at yde lån eller kaution til Brugsforeninger, der er tilknyttet Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og som på grund af     udefrakommende forhold midlertidigt er kommet i likviditetsvanskeligheder, ligesom der kan ydes lån og/eller kaution ved en forenings overtagelse af eksisterende detailvirksomheder. Endvidere kan fonden sammen med foreninger, der er medlem af Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening, foretage investering i nyerhvervede detailvirksomheder.

De ydede lån kan være rentefri eller med lav forrentning efter beslutning truffet at bestyrelsen.

Lån og/eller kaution ydes på grundlag af ansøgning bilagt det af fondens bestyrelse fastlagte bilagsmateriale.

Bestyrelsens afgørelse på låneansøgninger er endelige.

Stifterne - Brugsforeningerens Arbejdsgiverforening - og andre bidragsydere, jfr. underskrevne forpligtelseserklæringer, kan ikke modtage støtte fra fonden.

BLGs vedtægter - se her

Ansøgningsskema - se her

BLGs bestyrelse

 

Formand 
Birgitte Bille Schøning
Mågevej 60
6300 Gråsten
Tlf. 61 20 43 27
birgittebille@icloud.com
03-789 SuperBrugsen Gråsten                                                         

Næstformand
Uddeler Claus Robert Lundberg 
Tlf. 86 36 30 09
claus.lundberg@daglibrugsen.dk
02-754 Dagli’Brugsen Tirstrup

 

Bestyrelsesmedlem
Uddeler Bo Kristensen
Tlf. 48484900
bo.kristensen@superbrugsen.dk
08-470 SuperBrugsen Fredensborg

 

Bestyrelsesmedlem
Jørgen-Anker Ipsen
Kildebakkevej 25
4690 Haslev
Tlf. 29 23 04 03
jamoltipsen@gmail.com
04-062 SuperBrugsen Dalby

  

Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening
Stampesgade 6, st.tv.
1702 København V.
Telefon  3324 8135
Email  ba@ba.dk
Telefontid
Man-fre 8:30-16:00
1081
Velkommen til BAs nye hjemmeside. Uddeler/direktør og bestyrelsesmedlemmer har forskellige forudsætninger for at besøge BAs hjemmeside, så TRYK her og find det, der er interessant for dig.